NORMIST Дистрибутер

ДИГИТАЛ СИСТЕМИ е официјален дистрибутер на НОРМИСТ во Бугарија и Македонија

Индустрија

Intro image
Премногу е топло во вашиот магацин во текот на летните месеци, дали сте Вие и вашите вработени како и вашата продуктивност во опасност?


Секое лето индустриски и производствени погони низ цела Јужна Европа се зафатени од прекумерни температури во нивните објекти. Големите отворени работилници, магацини и бараките за пакување е тешко да се одржат свежи во лето и ризикот од топлинскиот стрес е висок. Топлината негативно може да влијае на здравјето и моралот на вработените и значително да ја намали продуктивноста.

Инсталација на традиционалните клима уреди во овие области може да биде и неизводливо или е огромна инвестиција и носи оперативни трошоци. Системи со висок притисок и вентилатори се многу ефикасни во борбата против проблемите поврзани со топлината. Нашите индустриски системи се дизајнирани да работат каде што климатизација не е возможна, не е практична или исплатлива. Овие единици можат да бидат ставени насекаде во фабриката и да се обезбеди широка ладење без предизвикување влажност.
Притоа, ќе се справите со топлината во лето многу брзо, ефикасно и ефективно.

Со разладување на вашите вработени, опрема и процеси може да се создаде побезбедна и попродуктивна работна средина. Во таквите подобрени услови, вработените се поконцецнтрирани, ефикасни и продуктивни а машините ќе траат подолго и може да произведат повеќе.
Вие исто така ќе имате корист од значителното намалување на подигнататата прашина во воздухот во работната област. Вашиот бизнис така ќе може да работи по стандардите за поддршка на побезбедно работно опкружување, со зголемување на Приходите и Профитите!

Преземете ја контролата на климата со ДИГИТАЛ СИСТЕМИ Индустриските системи за ладење и почувствувајте ја разликата ...
 • Намалување на температурата на работните површини до 15 ° C
 • Подобрување на комфортот и моралот на вработените
 • Зголемување на продуктивноста на вашата работна сила и заштеда на непотребни трошоци
 • Подобрување на ефикасноста и прецизноста на вашите вработени
 • Намалување на ризикот од топлинскиот стрес
 • Побезбедна работна околина
 • Намалено отсуство од работа поради подобрените здравствени услови
Области на примена
 • Рудници
 • Складишта
 • Фабрики
 • Машински работилници
 • Фабрики за гуми
 • Фабрики за пакување овошје и зеленчук
 • Рециклирачки станици
 • Пристаништа
 • Леарници
 • Простории за пауза на вработените
Инсталирајте СЕГА за поголема продуктивност на Вашите вработени, ЈАВЕТЕ СЕ НА +389 2 6138 488