NORMIST Дистрибутер

ДИГИТАЛ СИСТЕМИ е официјален дистрибутер на НОРМИСТ во Бугарија и Македонија

Трговија и пазари

Овошјето, зеленчукот, рибата, месото и сирењето поради сувиот воздух лесно дехидрираат губат од својот квалитет и тежина. Со мистинг системот се одржува оптималното ниво на влага во воздухот и температурата со што значително се зачувува квалитетот на производите и рокот на траење.

Повеќе

Стакленици и пластеници

Мистинг системите имаат многу важна улога во одржувањето на климата во стаклениците, пластениците и зелените бавчи, а исто така и во одржување на соодветната влажност на воздухот при природна или вештачка вентилација на објектот.

Повеќе

Винарски визби

Разладувањето и контрола на влажноста на воздухот се најбитен дел од системот кој ги обезбедува неопходните услови потребни во винарските визби. Како пример - дрвените буриња се многу чувствителни на неадекватна елативна влажност на воздухот и лесно може да се оштета.

Повеќе

Одгледување на печурки

Влажноста е еден од основните предуслови и фактори при одгледувањето печурки, така што за поквалитетен род мора да се одржува оптимална влажност во просторијата. Со тоа се избегнува деформација и други аномалии, како и побогат род.

Повеќе