NORMIST Дистрибутер

ДИГИТАЛ СИСТЕМИ е официјален дистрибутер на НОРМИСТ во Бугарија и Македонија

Стакленици

Intro image
Креирај идеална средина за одгледување на растенија во текот на целата година и зголеми го производството, квалитетот и цената

ДИГИТАЛ СИСТЕМИ системите за навлажнување и контрола на средината за оранжериите, градинарските центри имаат задача да управуваат со климата во вашите стакленици и е од суштинско значење за да се зголеми растот на растенијата и да се промовира здрава просперитетни растенија. ДИГИТАЛ СИСТЕМИ системите за навлажнување и контрола на средината го овозможуваат тоа со регулирање на температурата и контрола на влагата во рамките на стаклената градина. Ниската влажност и високите температури им создаваат на одгледувачите сериозни проблеми посебно кога нивото на влагата во стаклениците падне под 30% RH. Скромниот раст на растенијата и оштетување на растенијата е резултат од загуба на енергија преку испарување на вода од лисјата на растенијата.

Намалување на влијанието на водата од растенијата овозможува на растенијата да ги соберат и апсорбираат многу потребните хранливи материи за здрав развој.
Системите работат на висок притисок од 1000psi и се дизајнирани да се испорачаат капки вода со дијаметар помал од 5-10 микрони Поради нивната мала димензија, капките остануваат суспендирани во воздухот произведувајќи воздушна прашинеста магла која брзо испарува без мокрење за да излади и навлажни. Амбиентот тогаш овозможува садење со поголема густина и намалување на евентуалните болести.
Во текот на летото со ДИГИТАЛ СИСТЕМИ системите, брзото испарување на водената прашина го овозможува многу потребното разладување во стаклената градина, пришто и се навлажнува средината во области со релативно ниска влажност.
Во зима, дехидрацијата на растенијата и загубата предизвикана од системите за греење може да се контролира затоа што нивото на релативната влажност на воздухот се одржува од страна на системот. Амбиентот на средината произведен од нашиот систем е погоден за оранжериите, градинарски центри, одгледување на печурки, и ртење на семиња.

Предности
  • Подобaр раст и принос на овошје и зеленчук
  • Растенија со повисок квалитет
  • Се спречи заостанување во растот предизвикан од неповолните климатски услови
  • Регулирање и контрола на температура и ниво на влажност за подеднаков раст
  • Одржување на поволни услови во текот на годината
  • Намалување на наводнувањето и потрошувачка на вода
  • Подобрување на условите за работа
  • Помала потрошувачка на енергија
Докажани резултати за брз поврат на вашата инвестиција, ЈАВЕТЕ СЕ НА +389 2 6138 488