NORMIST Дистрибутер

ДИГИТАЛ СИСТЕМИ е официјален дистрибутер на НОРМИСТ во Бугарија и Македонија

Винарски визби

Intro image
Подобрете ја продуктивноста во вашата Винарска Визба со константна регулација на влага

Винарските визби во текот на годината или во одредени периоди страдаат од недоволно ниво на влажност што повлекува и различни придружни проблеми. Ниското ниво на влажност е главниот фактор кој предизвикува природно испарување на виното со консеквентни загуби на квалитет и пари, а и на работна сила како последица на ангажманот на работниците за да спречат оксидација и губење на квалитетот на финалниот производ.

Во подрумите се препорачува речиси постојана влажност и температура. Бурињата мора да се чуваат на место заштитено од суша и светлина. Оптималните нивоа на влажност осцилираат помеѓу 65% и 85%. Под 65% ризикот од дехидрација на бурињата е многу висок, додека над 85% тие би можеле да развијат и габи и мувла.
Нивото на влажност помеѓу 80% и 85% драматично ја намалува "загубата на вино".
ДИГИТАЛ СИСТЕМИ системите обезбедуваат природни, економски решенија за овие проблеми со помош на одржување на постојана влажност и добро регулирана температура во винарската визба.
Резултат: бурињата се чуваат ефикасни подолго време, зачувувајќи го квалитетот на дрвото, овозможувајќи одлично производство на вино и спречувајќи природно испарување на производот. Значителните заштеди на трошоците обезбедуваат враќање на инвестицијата во пократко време. Целата структура на бурињата зависи од прецизните нивоа на влажност. Дехидрацијата на бурињата и отворање на нивните споеви за време на складирањето е спречено со вистинското ниво на влажност.

Придобивки од имплементација на ДИГИТАЛ СИСТЕМИ системот за навлажнување:
  • Зголемување на општата продуктивност на винарска визба
  • Одржување на постојано и прецизно ниво на влажност
  • Спречува дехидрација на дрвените буриња
  • Спречува природно испарување на виното
  • Намалување на трошоците за работна сила заради периодични дополнувања
  • Не мокри, и не постои ризик од мувла или бактерии
  • Регулирање на температурата на околината
  • Економични се и како инвестиција и за одржување
  • Штеди енергија и вода
Докажани резултати за брз поврат на вашата инвестиција, ЈАВЕТЕ СЕ НА +389 2 6138 488